II. Humánkonferencia Pécsett

 

“Maradjon a sikerig és azon túl is!”

Szakmai együttgondolkodás a munkaerő megtartásáról

II. Humánkonferencia

Pécsi Kereskedelmi Központ
2017. április 11-én

Humánkonferencia 2. szekció előadó Héder Sándor

Frontvonali vezetők szerepe a dolgozók megtartásában – tévhitek és lehetőségek

Az előadás 3 alapállítása

  1. A frontvonali vezetőknek döntő hatásuk van a dolgozók érzelmi jólétére, ily módon a fluktuációra.
  2. A frontvonali vezetők leggyakoribb útja a legjobb dolgozók kiválasztása, majd mélyvízbe dobása. Ez nagyon jó módszer, azonban gyorsan változó, komplex környezetben, munkaerőhiány esetén érdemes tudatosan támogatni a fejlődésüket.
  3. A szervezetekben szinte törvényszerűen törésvonal (néha már-már ellenszenv vagy néma harc) alakul ki a vezetői hierarchia alsó és felső szintje között. A vezetés hatékonysága érdekében érdemes ezt a törést megelőzni, illetve menedzselni.

Humánkonferencia 3. szekció előadó Sipos Tünde

Lojalitás, dolgosság, boldogság – A happy productive worker kutatások meglepő eredményei és azok sikeres alkalmazása a gyakorlatban

Az előadás alapgondolata

Miért produktívabb az, aki happy? Miért jó a szervezetnek, ha boldogok a munkavállalók? Hogyan hat ez a profitra, a termelékenységre és a munkaerő megtartásra? És honnan vegyünk boldog munkavállalót? Ha nincs ilyen, hogyan „csináljunk”? És ez kinek a feladata a cégen belül?
Az előadás minden fenti kérdést megválaszol, miközben fő fókusza a gyakorlatban használható eszközök, módszerek bemutatása.
A rövid előadásaink után az alábbi kérdésekben szeretnénk disputálni gyakorló szakemberekkel a konferencián és a konferencián túl:

  1. Önök hogy látják, tapasztalják van-e összefüggés a frontvonali vezetők vezetői készsége és a dolgozói fluktuáció között. (pl. exit interjúk tapasztalatai, közép- és felsővezetői tapasztalatok, HR tapasztalatok)
  2. Ha van, vizsgálták-e, modellezték-e azon vezetők viselkedését, gondolkodásmódját, akik mellett alacsony a fluktuáció? Melyek a vizsgálatok főbb megállapításai?
  3. Hogyan, milyen gyorsan derül ki, hogy valaki nem válik be, mint vezető? Milyen károk keletkeznek ez alatt?
  4. Melyek a frontvonali vezetők fejlesztésének legjobb gyakorlatban bevált módszerei?
  5. Van-e saját tapasztalatuk arról, hogy jobban teljesítenek azok a dolgozók, akik jól érzik magukat a munkahelyükön?
  6. Mi lehet az oka annak, hogy sok cégnél azt tapasztaljuk, hogy a dolgozók nyomás alá helyezésével, szoros ellenőrzésével, feszültségben tartásával akarnak a vezetők eredményeket elérni?
  7. Az Ön cégénél van-e lehetőségük arra a dolgozóknak, hogy mindig lássák munkájuk értelmét, hogy hasznos és jelentőségteljes munkát végezzenek?

Köszönettel:

Héder Sándor                                                                       Sipos Tünde
mérnök, tréner, coach                                                     tanár, tréner, mediátor
címzetes egyetemi docens                                                PhD hallgató

Szólj hozzá!