A suszterpuccs elődei: Catilina összeesküvése

A napjainkban meghiúsult, Orbán Viktor által leleplezett háromlábú, vagyis suszterpuccs előzményei után kutatva a világtörténelem irodalmában akadtam rá Sallustius Crispus “Catilina összeesküvése” című törzsanyagára, amelyből bátran idézhetnék idézőjelek nélkül is, elvégre ez itt nem doktori disszertáció a felsőbb körökből, csupán egy könnyed eszmefuttatás egy rongy emberről, mármint Catilináról.

A jó Sallustius korában persze még nem üzemelt a CNN, így a nyájas olvasó kénytelen egy derék nemzetközi összeesküvést most a pun televízió nélkül elképzelni.

Catilina Kubatov-féle megközelítésben

Hogy kik lehettek a puccsot szervező külhoni és magyar diplomaták, ahhoz közelebb vihet minket az ókori irodalom.
Ugyanis az összeesküvő örök érvényű jellemrajzát, Catilináén át – modern, mondhatni Kubatov-féle megközelítésben: profilját – így festi meg a római történetíró:

“…mindenre elszánt, álnok, szeszélyes volt, bármit tudott tettetni és eltitkolni, a másét kívánta, a magáét szórta, lobogott az élvvágytól; ékesszólása meglehetős volt, bölcsessége csekély. Telhetetlen lelke a szertelenségekre, a képtelenségekre, mindig túlságosan magasra tört.”

Ezzel a profillal persze adódhat némi gond, mert se a külföldi, se a magyar (a szocialista érához kapcsolható) diplomatákhoz nem illeszkedik megfelelően a leírás, viszont mondani sem merem, kihez passzol.

Persze az élveteg kitételt talán el is vethetjük a jellemrajzból – midőn az összeesküvők után kutakodunk – mert “nemes-szűzzel, Vesta-papnővel” manapság már nem lehet hemperegni, s különben is a szexuális szálon némely püspökök tartják a kezüket, s nem eltévelyedett, összeesküvésre, puccsra készülődő polgárok.

Viszont Sallustius tesz egy nagyon frappáns megjegyzést a PR-ról, ha szabad a mai korra vonatkoztatnom megjegyzését a törzsanyagból.

“Az athéniek viselt dolgai, becslésem szerint, elég nagyszabásúak és pompásak voltak, mégis jóval kisebbek, mint ahogy híresztelik. De mivel nagy tehetségű írók léptek fel közöttük, az egész földkerekségen az athéniek tetteit ünneplik a leginkább.”

Ez per hecc azt jelenti, hogy a suszterpuccs okán nagy munka vár még Szíjjártó Péterre és Kovács államtitkárra!

***

Más efféle: Csatajelenet avagy a történelem átalakítása

Szólj hozzá!