Énblog, teblog, komplex blog

Hasznos blog-e a komplex énblog?

Tulajdonképpen szíven ütött egy régi blogger-ismerős flegma hozzáállása a probléma felvetésemhez. Éppen azon borongtam, hogy a Google több lépcsőben elővezetett változtatása a kereső algoritmusában hátrányosan érinti a klasszikus blogokat. Friss változata, a Helpful Content Update is ezt teszi. Az énblog, az annak egyes tulajdonságaira kihegyezett komplex blog el fog tűnni a keresők mélységes mély kútjában.

A minek a korszerű világba énblog, mi köze a piacnak, a kapitalizmusnak az egyén sóhajtásához tartalmú lenézés gyakorlatilag a Petőfi által megénekelt értéket feltételezi az énblog – komplex blog intézményének.. “Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad és örömöd….”
Egy másik költő sorával felelve: “sekély e kéj”!

Bölcs kritikusom elhallgatja a saját blogger múltját és fészbukker jelenét

Kutatók szerint a blog több funkcióval is rendelkezik, például társadalom feletti kontrollal és azt senki sem tagadhatja, hogy az énblog nagyon is alkalmas például ennek a funkciónak a társadalom számára hasznos képviseletére. A blog hasonló vagy akár azonos funkciókat is betölthet, mint az újságírás egyes változatai, azzal a különbséggel, hogy a saját személyiségen átszűri a történéseket és azokon “nyomot hagy”. A személyisége, a világnézete, az ízlése nyomát. Az ars poeticája szerint.

A komplex blog fogalma, funkciói

webnapló,blog

Amikor úgy tizenöt évvel ezelőtt a komplex blog fogalmát próbáltam tisztázni magamban, akkor egyetlen személyből, személyiségből indultam ki. Azt “feltételeztem”, hogy a komplex blogban az adott sokrétű személyiség sokrétegűsége kerül felszínre, gazdag tematikában és gazdag, sokszínű megoldásokban a forma szintjén, textekben – prózától versig; hangokban – zörejektől a zenéig; képekben – mondjuk képverstől festményig; videókban – akár saját kísérlettől átvett műsorokig…

Az “egyszerű” énblogtól (kedves naplóm!) eme többrétegűségen túl az is megkülönbözteti a komplex blogot, hogy nem csak az énről, s homályosan annak környezetéről, a világról tudunk meg valamennyit, kevéskét, hanem a blogot író ember viszonyaiban és viszonylataiban nagyon sokat tudunk meg a világról.

A komplex blog alapvetően tesz eleget a kutatók által (v.ö. Calvert) már feltérképezett blogfunkcióknak: ön-tisztázás, kapcsolatépítés, érvényesülés, társadalom kontroll.

Tehát visszatérve a kiindulópontomhoz: felfogásomban a komplex blog középpontjában a személyiség áll. Ha úgy tetszik: egyetlen ember, egyetlen személyiség, (mégha természetesen ezer szállal kapcsolódik is mások blogjaihoz; ha “osztódik is”, vagyis más-más személyiségként jelentkezik olykor, mint a nagy költő, Pessoa; ha blogjában vendégposztra hív is meg másokat és “vendégségbe megy” maga is.)

De akkor mit kezdjünk a csoportosan elkövetett bloggal, mint a 2008-as Golden Blog “Komplex blog kategória” győztes blogjával (félreértések elkerülése végett a Judapest-et kiváló blognak tartom) és az azzal “rokon”, kollektív blogokkal?
Vajon az én kiindulópontom helytelen, vagy a kollektív blog tényleg egy másfajta “alműfaj”, amely fogalmi meghatározásért kiált?

Az énblog kihullása veszteség lehet

Aki olvasókat szeretne toborozni, az az online marketing számos eszközét vetheti be. Eleve lemondani egy olyan jelentős lehetőségről, mint a Google (és máss) keresők, badarság volna.
Az elhallgattatni szándékozókat pedig a saját értékükön kell kezelni.


Kapcsolódó írások:
A komplex blog – a kezdetek

Blogszféra, blogsuli, blogvilág – magán és céges blog

A pocsolya

Pocsolya
Pocsolya – ez még a miénk!

Lomha hordák a pocsolya felé

Patriótia, a Dél Keresztjének éke, az egykori mintaország a polgárháború után visszazuhant a kőkorszakba. A bűzös dzsungel persze tovább élt, a trópusi nap tovább okádta hőjét a vidékre, mintha mi sem történt volna. A majmok üvöltése behatolt a lakatlan városokba, kongott kicsinyt a rommá lett falak között, mint valami szélgörgette, üres konzervdoboz, aztán sötétedéskor elenyészett ez a hang is.

Hajnalban, a hosszuló árnyak mellett, a dzsungel szélén három észak-patriótiai túlélő indult délnek, miközben három déli, a szintén kifosztott, tönkrevert, élelmet és vizet nélkülöző tájak felől igyekezett szembe velük. A két elgyötört csoport, kőkorszaki fegyvereivel ugyanúgy képtelennek bizonyult a szükséges élelem és víz megszerzésére, s rongyaik alatt mintha már nem is emberek, hanem éhes és szomjas vadak lakoztak volna.

Víz nélkül nincs élet

– Vizet kell szereznünk, mindenáron! – lihegte Balhesz, a kicserepesedett ajkú, köpcös déli ember a társainak.
A száraz évszak még a harmatcseppeket is elrejtette előlük, hiába nyalták mohón, porzó nyelvvel a hajnali őserdő fáinak leveleit. Beljebb, a fák közé nem merészkedhettek, nagyjából fél órával ezelőtt, az éjszakai hold fénye még zöld szempárokról csillant vissza feléjük.

Az északi csoport ugyanúgy szenvedett, s még Provoknak, az egykori marketing professzornak sem volt semmilyen ötlete arra, hogyan is szerezhetnének vizet.

A w-alakú dzsungelszélen egyszerre ért a két, egymással szembe araszoló, elnyűtt csapat a w külső szárának legalsó részéhez, egyszerre pillantva meg egymást és a w középső részének csúcsán a pocsolyát is!

Provok és Balhesz, a két vezér

Provok elméje, mint egy szikrát kapott motor, beindult – hatan eredményesebben vadászhatunk, s ahogy látom, a víz a pocsolyában épp elegendő lesz mind a hatunknak!

A szemben lévő oldalon Balhesznek, miként a többinek is, földbe gyökerezett a lába, a szíve hevesen kalimpált, s a köpcös déli hol a vízre, hol a három, előtte csodálkozó idegenre pillantott zavarában. Aztán gyors cselekvésre szánta el magát, utolsó erejét megfeszítve hajította el a dárdát, amely Provokot találta el. Az szétvetette karját, s a mellkasába fúródott hajítószerszámmal hanyatt vágódott, s moccanatlan maradt.

Provok egyik társa, az északi Reak ocsúdott a leghamarabb, elhajított kőbaltájával széthasította Balhesz fejét.

A két, vezér nélkül maradt csonka csapat kicsit visszahúzódott a W szárai mögé, s a rongyos, immár harcossá lett népség, haditervek kieszelésébe fogott.

Eközben a trópusi nap egyre feljebb és feljebb kúszott, s mohón felszippantotta a pocsolyát, még a szikkadt földet is cserepessé repesztve az egykori tócsa helyén.

A “csapatok” ebből mit sem láttak, hanem büszke üvöltéssel rohamra indultak, hevenyészett haditervük szerint.

A dzsungel mélyén a majmok felröhögtek.

***

Provok előtörténete: Az igazi gerillamarketing

Kemény leszek: Viagra nem kell!

Naponta ömlik rám az átok, a kemény és kéretlen marketing, zúdul az e-mail, kobakon ver a blogomban is a hozzászólásnak álcázott reklám-levél: vedd, vidd, kérd a portékám, mert akkor neked nagyon jó lesz, s különben is megérdemled ezt!

Kemény marketing

Az élen, megelőzve bankot, borházat, szúnyogirtót, fityfenéket – a Viagra áll!
Sohasem gondoltam volna, hogy a férfiasságom állapota ennyire fontos lesz az emberiségnek! Még Dél-Afrika sötét bozótosából is kínálnak a Viagrából, hogy a derekas helytállásomnak ne legyen akadálya.

A gyönyör kékben keményebbre hangolt?

A kék gyönyör, a napestig álló fallosz ígérete bosszant rendesen!
Elég volna, ha naponta csak egyvalaki emlékeztetne fickós teendőim ellátására, s ő is csak akkor, ha odahaza van, különben mit is kezedenék a derekas keménykedéssel, a hetyke buzgalomra ösztökélő büszke kiállással!
Szóval most kemény leszek: Viagra nem kell, ne küldjetek többé reklámlevelet!

Virág átadás - kemény udvarlás
Kőkemény udvarlás

Még a kemény marketing üzenetekből:

Marketing alapok: kéretlen online levél

E.On levél

Az Invitel holtaknak is számláz, és szívesen áll rendelkezésükre

Portálok, honlapok: céghírek, magazin hírek

Érdekes a híreket is közlő honlapokat elbírálni akarók szemlélete: vagy a hírközlés nagyságrendje, hatóköre vagy a kulturális érték alapján osztják a “dicséretet”. A gazdaság, a termék vagy a szolgáltatás mintha kevéssé volna érdekes?!

Céghírek lakossági előnnyel

A céghírek amúgy a “rendes” hírportálokon a reklám kategóriájába sorolódnak, mert ami üzlet, ami termelés az nyilván reklámba, hirdetésbe való.
Az ilyen szemlélet – és ez az általános – nyilvánvalóan értetlenül néz azokra a portálokra, ahol a termelés, az ipar, a mezőgazdaság, a tudás-ipar középpontban áll. Persze egy magazin esetében ez sajátos formában történik, vagyis színes, magazin hír formájában igyekszik a szájt olyan céghíreket közzétenni, amelyek segíthetik a polgárok életét.

Olvass továbbPortálok, honlapok: céghírek, magazin hírek

Pillangószív – történet régen és ma

Régi emlék a keresőoptimalizálásról

Pillangószív barlangrajz
Barlangrajz és keresőoptimalizálás

Nem mondom meg, melyik az a város, amelynek marketingesei szépen összejöttek, s egy bölcs ember rövid, két órás előadását hallgatták meg – párbeszéd címén, teszem hozzá – a kétezer éves falak árnyékában. Ilyenkor persze megdobban a pillangószív.

Aztán a bölcs ember elment, mert egyfelől szép kimutatásai vannak ugyan arról, mennyi helyszínen, mennyi emberrel VÁLT ő szót, másfelől viszont eközben nem ér rá az együgyű népekkel szót váltani. (Ez még más nagyságoknál is így szokás, ismerős ez, gondolom.)
Nos, a bölcs ember elmenetele után, valami olyasmit szóltam, hogy a neten a kereső olyan, mint a barlangok fala hajdanán.

A barlangrajzok és az emberi szükségletek, igények

Ami fönt van, (mármint fölrajzolta rá ősapánk) az fontos, ami nincs rajta fönn az NINCS, az a világ számára nem létező!
Számos példát soroltam föl, most csak egyet mondanék: gyakorta szólunk egy olyant, hogy a mi városunk A MÚZEUMOK VÁROSA.
Igen ám, de ha a neten, például Budapesten beütjük a keresők keresőjébe, MÚZEUM, nem ám, hogy az első húsz találatban nincs ilyen intézmény a városunkból, hanem tovább sincs talán.

Hej, hogy rámszakadt akkor ott az ég, hogy mekkora barom vagyok, sületlen balfék meg miegyéb. Úgy nyelvelt ellenem a marketinges had java, hogy legszívesebben elköltöztem volna a megnemmondom városból!

Egy év telt el, s aki gondolta, beüthette a szót a google-ba: múzeum!
Semmi eredmény.

Online marketing munkám bére

Ekkor úgy gondoltam, bebizonyítom a város népének az igazam.
Megnemmondom város világhírű, ám gazdaságilag ugyancsak bukdácsoló gyárában jelentkeztem: a szép, ám a neten elérhetetlen, megtalálhatatlan honlapjukat élre viszem.
Árként 1 Ft + ÁFA összeget határoztam meg, amit elfogadtak.

Megcsináltam! Úgy lett, ahogy ígértem is (fölvittem élre, ELSŐ rajznak a barlang falára) tehát járt az 1 Ft + ÁFA.
Azt mondták, végülis szégyen volna ezt így rendezni, inkább a termékükből adnak egy szép valamit.
Tizenöt év telt el, s ahogy neked sincs tőlük ajándékba valamid, úgy nekem se!

***

A régi történet után a keresőoptimalizálás friss vonulatairól:

Keresőoptimalizálás

Keresőmarketing

Index dosszié – szétaprózási terv, más irány felvétele a portálon

Az Index jelenleg: veszélyben

Már megint az Index

Nyilvánosságra került a terv, amely az Index szerkesztőségét feldarabolná és külső rovatszerkesztőségekre, vállalkozásokra bontaná.
Ez így érdekesen hangzik, csak éppen azt is jelenti, hogy szétverik Magyarország piacvezető online hírportáljának sikeres, a kormánykritikától sem elzárkózó szerkesztőségét.

Olvass továbbIndex dosszié – szétaprózási terv, más irány felvétele a portálon

Blogvilág: Index, Blog hu – a blogoszféra mostohája

Az Index és a blogoszféra kapcsolatáról

Többszörösen frissítve

Hirportálok keresettsége a weben: az Index áll az élen

Az index.hu hosszú ideje piacvezető a magyar hírportálok körében. Ebben nyilván szerepe van a címlapon boxban elhelyezett blogválogatásnak is, az úgynevezett blogketrecnek, amely szorosan kapcsolódik a felhasználók tudatában a portál lényegéhez, arculatához!

Olvass továbbBlogvilág: Index, Blog hu – a blogoszféra mostohája

Szerkesztési bravúr a blogketrecben

Ketrecben

Blogketrec avagy ketrecben szerkesztési bravúr
Az Index.hu blogketrece ma – 2019. szeptember 30.

A fenti képen az Index címlapi blogketrece ma. Ezt a felületet nem az Index, hanem a Blog.hu szerkeszti.
A képen látható címek:

  • Bardot, a “sex melletti” szinésznő
  • Ismered az isteni társkeresőt?
  • Ha bekapcsolod a porszívót, az még nem zene

Majd ezt követően a bravúr tárgya egy linkkel ellátott szöveg: MÉG TÖBB KÖZÉLET.

Olvass továbbSzerkesztési bravúr a blogketrecben

Két karcolat – hogy legyen egy jó helyük

Eredetileg mindkét alább olvasható karcolatot a Blog.hu-n olvasható Gerillamarketing.blog.hu blogomban helyeztem el. Az ott történt tulajdonosváltást követően megváltozott szerkesztési elvek – bennük az Index blogketrecét illetően 2019. szeptember 09-től – ezek az írásaim ott most már idegen testnek számítanak, ezért onnan töröltem őket és áthoztam a saját magam szerkesztette blogba.
Itt az ilyen éles karcolat is belefér abba a blog funkcióba, amit társadalom kontrollnak nevez a tudomány!

*****

Pozitív kép 35 millióért

Amikor a szűk zakókról is ismert férfiú marketing tanácsadói azt javasolták főnöküknek, hogy tegyen valami jót, amivel ellensúlyozni tudja a hírnevét beárnyékoló sötét felhőket, Pityu nagyon elgondolkozott!
– Miért, most pár hülye miatt verjem magam kiadásokba?
A vasárnapi ebéd mellett szóvá is tette apósának, mekkora kretén tanácsadókat küldött neki, pénzszórásra bíztatnák, de ő nem hülye.

Az após is inkább szerette, ha a pénz jött, jóval inkább, mintha ment, de ez alkalommal maga is úgy vélte, hogy ezt a családban szokatlan lépést most meg kellene Pityunak tennie.
– Gyerekekre vagy kiskutyákra költs, az mindig jól veszi ki magát. A meztelen nők is igen hatásosak általában, de ez a megoldás most nem nyerő!

Mélyen a pincében

Ebéd után a két férfi lement a vidéki kúria pincéjébe, becsavartak a foglalatba egy régi százas égőt, hogy eléggé  világos legyen a pálinka vételezéséhez és férfias beszélgetésbe fogtak.
Az Adria, nagyszerű jachtok, Lőrinc, a régi barát, meg falábú focisták emlegetése töltötte ki a teret két hörpintés között.
Mire a szalonspicc rájuk tehénkedett volna, már a terv is készen állt: mennyi pénzt írjanak le egy hírnév mentési akció keretében, egy gyerekkórház számára.
A hölgykoszorúhoz csatlakozva aztán Pityu odaszólt az asszonyához: nem is hinnéd, mennyire gáláns, fasza gyerek vagyok!
Aztán néhány nap múlva, tulajdonképpen 35 millióért, számos lapban és portálon megjelent a pozitív image kép.

2019. augusztus 19.

*****

Csatajelenet avagy a történelem átalakítása

Történelem átalakító dühe - karcolat

Saller csillogó szeme elárulta, most élete nagy tervét, a dédelgetett művészi és kulturális forradalmat, a történelem átalakításának nagyszabású eszméjét ismerteti.

Koki Ede, Saller régi iskolatársa, aki most a csatorna pénzügyeit vitte, félénken reagált Sallernek, a rögvaló anyagi javait figyelmen kívül hagyó szárnyalására.

 – Jenőkém, tudhatod, én mindig melletted állok, ott álltam a nehéz időkben is, a nyolc év meg a húsz év, sőt előtte az elmúlt negyven év, vagyis a teljes hatvannyolc év minden pillanatában.
Soha nem volt könnyű, de talán most a legnehezebb.
Ugyanis nincs pénz csatajelenetekre.

– Igazad van  folytatta Koki, mert tényleg, kik is azok a törökök, hogy jönnek ezek ahhoz, hogy magyart verjenek a mohácsi síkon! Nyilvánvaló történelmi félreértés, belemagyarázás az ilyen, de a valódi csatát most nem tudjuk televíziós filmsorozatra vinni.
Talán majd később, esetleg kínai pénzből. Ennyit megér, hogy a magyarok oldalán egy kínai különítményt is beleírjunk a forgatókönyvbe. Ezek majd kelet felől csatlakoznak a magyar hadakhoz, amelyekről már messziről lerí az egyetértés, a kemény vezetés, egyszóval a szociális izé meg a nemzeti micsoda, na, tudjátok mi!

Saller arca elvörösödött – semmit sem utált jobban a kishitűségnél –, és felordított:
– Nem érdekelnek a szaros forintok, amikor a hazáról van szó! Majd társadalmi munkában forgatnak a színészek.

Dakota Levente, a csatorna műsor-igazgatója, a kollégiumi évek vezéregyénisége türelemre intette a heveskedőt:
 – Barátom! Ha nem futja filmre, akkor nem a nép szemének, hanem a nép fülének mondjuk el. Majd beszélgetős sorozatot csinálunk.

Felkutatunk néhány túlélőt, akik hitelesítik az eseményeket! Spontán elmondják, hogy a magyar király nem menekült, hanem a hadak élén kardélre hányta a janicsárokat. Valami félszemű törököt is behívunk, olvastam is valamit egy Jumur Dzsák nevű fickóról, talán a Magyaros Nemzetben. Na, ez a Dzsák is elmondja majd – ennyi pénzünk csak maradt a kasszában -, hogy a magyarok milyen vitézül követték a vezérüket, nem pofáztak vissza meg ilyesmi, hanem kard ki kard, aztán uccu a kontyos nyomába!

 – De a filmbejátszásokról nem mondok le – harsogta Saller, a csatorna igazgató. Elvégre ez tv, nem rádió.

2011. július 09.

Álljon meg a menet! – a mély szakmaiság SEO megközelítésben

Elbaltázott nem versenyzés - álljon meg a menet!
Szekerce-balta-fejsze – SEO menet

Második menet: SEO-verseny után

Időtálló archív bejegyzés képpel frissítve (2007. szept. 15. -ről)
Az első magyar keresőoptimalizáló verseny immár háromnegyed éve befejeződött, s érdekes módon most erősödnek fel a versenyt fitymáló hangok. Kényes “szakmai körökben” finnyás megjegyzések születnek visszamenőleg.

Ilyen versenyek pedig világszerte megrendezésre kerülnek, ám seholsem a SAVANYÚASZŐLŐ szóra kell optimalizálni a honlapokat, s emlékeztetnék rá, nálunk is a Pillangószív szóra kellett, nem az előbb említett savanyú kezdetűre, rosszul tetszenek emlékezni az urak!

A visszamenőleges fitymálók némelyike már ott tart, hogy bolondnak titulálja azokat az ügyfeleket, akik valamely szóra, kifejezésre kívánják optimalizáltatni a honlapjukat. Pedig aligha róható fel a szekerceárusnak, ha a fejsze és a szekerce szavakra élen akar állni a keresőkben! Különben látogatók sokaságát BALTÁZNÁ el 🙂 

Mélynél mélyebb szakmaiság menete

A mély szakmaiságnak azért mégiscsak volna egy olyan határa, amely a valóságtól, a meglévő igényektől nem szakad el annyira, hogy csodálkozva kelljen rábámulni egy szakma “elitjére”!

Az Első Magyar Keresőoptimalizáló Verseny során (amelyet történetesen én nyertem meg /Bognár Stúdió Reklámügynökség – El Lobo – A farkas/ néven), azt tapasztaltam, hogy az élboly versenyzői tiszteletben tartották egymást, nemes ellenfelet és nem ellenséget láttak egymásban. A versengés nem feltétlenül teszi monomániás őrültté a résztvevőket.

De úgy látszik, a “nem résztvevés” is kohéziós erő, csak lasabban hat az összekovácsoló képessége! Ha így haladunk, lassan kiosztják a NEM RÉSZTVEVÉS első, második és harmadik díját, s ismerve e kör tőkeerejét, parádés díjakra számíthatnak a nem résztvevők!

***

SEO ügynökség

SEO

Frissült SEO