Home » blog » Állítólagos tudósok az Akadémia padsoraiban

Állítólagos tudósok az Akadémia padsoraiban

Akadémia és tudás
Akadémia és tudás

Balfácánok Akadémiája?

Felülírott Zója utcai lakos kijelentem, hogy nagy tisztelője vagyok a tudománynak, beleértve az Akadémia intézményét is. Jelenlegi állapotaink ismeretében, ránk is fér a tudomány jótéteménye, hiszen úgy tekint ránk a földrész, mint Majakovszkij közismert versében a haragos kapitalista vámos a sarló-kalapácsos szovjet útlevélre!

Az Akadémia, mint a hatalom szolgálólánya?

Egyszóval igen vacakul állunk, s úgy gondoltam, Önök nyilvánvalóan látják ezt az Akadémián, és mindent megtesznek a helyzet jobbra fordulásáért.
Ám sajnos Zója utcai lakosként azt tapasztalom, hogy Önök hülyeségre fordítják a drága időt és a tudást, amit a dolgozó nép és dolgozó szüleik pénzén (és az igazság kedvéért tegyük hozzá, a saját szorgalmuk és tehetségük) révén szereztek. Éppen ezért közös kárunk az Önök mostani mafláskodása!
Mi a bánat bajuk van Önöknek a Zója utca elnevezéssel?

Igazolhatom, az utca lakói tulajdonképpen semmit sem tudnak a pécsi Zója utca névadójáról, mint ahogy például az Anna utca vagy az Anikó utca lakóit sem foglalkoztatja, hogy ki a fene valójában a névadó.
Mercedesről például tudnánk, hogy egy autógyáros lányáról van szó, akiről elnevezték ezt a gépkocsi típust, de ilyen gyártmányú autó nem áll a mi négy- és tízemeletes panelok által határolt utcánkban. Ebből arra következtetek, hogy Önök csakis velünk, panelprolikkal szórakoznak, rákényszerítve esetleg az ország leginkább leszakadt térségében nyüglődő lakosokat és mikrovállalkozásokat újabb felesleges kiadásokra. Tulajdonképpen az Önök indoklása az, ami kihoz kicsinyt a sodromból.

A kákán is Zóját keresnek?

A nagy múltú Magyar Tudományos Akadémia honlapján van képük azt írni “a Zója, mint önkényuralmi név használhatatlansága mellett érvelve”, hogy:

“Állítólagos szovjet partizánlány, komszomolista (1923?1941), akit a kommunista propaganda szerint a németek hosszas kínzások után végeztek ki. A szovjet ifjú kommunista példaképe a második világháború éveiben és 1945 után, ezért neve kapcsolódik a kommunista önkényuralmi rendszer fenntartásához, így közterület elnevezésére nem használható.”*

Ilyen érvelést, amely az állítólagos szóval kezdődik, csakis állítólagos tudósok írhatnak le egy állítólagos Tudományos Akadémián!

—–
* http://mta.hu/data/cikk/13/13/63/cikk_131363/onkenyuralmi_nevek_egyesitett_tabla20130327.pdf

—-

Panelprolik, panelpolgárok és akademisták korábban a klaviatúrámon:

Szólj hozzá!